Fra Styret

BKM Harstads aktivitet gjennom 2019 har vært ordinære møter søndager, ungdomsmøter fredag og aktivitetsklubb på tirsdager. Møtene søndag kombineres med søndagsskole for de minste. En gang i måneden er det også anledning å kjøpe middag etter møtet. Det gir en ekstra sosial dimensjon for alle aldersgrupper.

En viktig del av BKM Harstad`s virksomhet er deltagelse på stevne arrangementer som arrangeres flere ganger årlig ved Oslofjord Convention Center.  Disse arrangementene passer også for alle aldersgrupper, og mer informasjon finnes her:

Grunnlaget for vår virksomhet er fellesskap i vår felles kristne tro. Som i BCC sentralt, legges det også i Harstad stor vekt på at våre aktiviteter skal være interessant også for barn og unge. Vi ser det som en meget lønnsom investering –både for den enkelte og for samfunnet generelt- å bruke tid og ressurser på våre yngste. Denne satsingen er ytterligere forsterket gjennom BUK (Brunstad ungdomsklubb)

Det er også gledelig at BKM har økte medlemstall som følge av tilflytting, og vi ønsker alle nye hjertelig velkommen.

Driftsresultatet for 2019 er negativt, men BKM Harstad har en god egenkapital. Styret ser positivt på fremtiden og aktiviteten i det nye året.

Regnskap

Årsregnskapet 2019 for BKM Harstad finner du her.