Årsrapport for BKM Harstad 2018

 

Fra Styret

Kjernevirksomheten til BKM Harstad er åndelig oppbyggelse. Trosoppbyggende samlinger avholdes ukentlig på menighetens lokale i Kilhusveien 164. Det arrangeres ungdomsmøter, søndagskole for barn og møte/gudstjeneste hvor hele menigheten samles.

Fokuset på gode oppvekstvilkår har høy prioritet i BKM Harstad. Det tilrettelegges for varierte arrangementer som fremmer trivsel, trygghet og samhold for barn, ungdom og eldre. Høydepunkter gjennom året er når menighetens medlemmer kan delta på trosoppbyggende konferanser på Brunstad Kristne Menighets internasjonale stevnested i Vestfold.

 

Årsmøtet 2018 

Årsberetning for regnskapet 2017 ble 3. juni 2018 gjennomgått av styrets leder, og regnskapsfører supplerte med utfyllende informasjon.

Regnskapet er den viktigste informasjonskilden om hvordan forgående år har forløpt med tanke på det økonomiske. BKM Harstad ser det som viktig at medlemmene forstår hvordan foreningen drives økonomisk. Gjennomgangen var derfor grundig, og det ble oppfordret til å stille spørsmål.  

Årsmøte ble også brukt til ur-avstemning i forbindelse med anvendelse av midler innkommet i forbindelse med innsamlingsaksjon til Brunstad Christian Church (BCC) Avstemningen var anonym, men ga likevel enstemnighet.

 

Regnskap

Årsregnskapet for 2018 finner du her 

 

 

Lokale arrangement for BKM Harstad 2018

 

BKM Harstad inn i fremtiden

BKM Harstad har en plan om å finne et fremtidig utfluktssted. Det er sentralt i menighetens virksomhet å kunne samles for oppbyggelse og trivsel kombinert med fritidsaktiviteter. 

Hele menigheten møttes i denne  forbindelse på nyåret til en samling med temaet «Med BKM Harstad inn i fremtiden».  Det ble presentert ulike muligheter for hvor det kan være aktuelt å kjøpe nytt menighetssted. Medlemmene kunne også levere inn skriftlige forslag og ønsker for hva det bør investeres i for fremtiden. Resultatet over medlemmenes ulike forslag ble avslutningsvis presentert for forsamlingen.

 

Brunstad mot nye høyder

Temafesten «Brunstad mot nye høyder» ble arrangert på vårparten 2018. En inspirerende presentasjon omhandlet vårt felles internasjonale stevnested på Brunstad i Vestfold. Det sentrale temaet var; hvordan forvalte vårt felles konferansested på best mulig måte og hvordan kan BKM Harstad være med å bidra til dette.

 

Minnefest, Jubileumsmarkering og barnevelsignelse

Det ble i 2018 avholdt begravelse, med minnefest på lokalet, for et kjært medlem som døde brått og uventet i februar. Det ble i juni arrangert 60-års jubileum på lokalet for en tidligere barne- og ungdomsarbeider.Barnevelsignelse har også blitt gjennomført for nye tilskudd til menigheten i BKM Harstad i løpet av 2018.

 

 

Faste tradisjoner

 

Vinterutflukt i Alpinbakken

En årlig tradisjon i BKM Harstad er arrangementer hvor menigheten samles utendørs når sola kommer over horisonten etter mørketiden. Denne vinterdagen møttes ung og gammel rundt alpinbakkens bålpanner for grilling og trivsel. Bakkens fasiliteter ble benyttet av barna og ungdommen til aking, ski- og snøbrettkjøring. 

 

 

Samfunnhelg med Lofotfiskere

Hver vår samles menigheten til et felles arrangement på lokalet sammen med tilreisende gjester, før disse reiser videre for å delta på Lofotfisket. Ung og gammel møtes på denne måten til relasjonsskapende aktiviteter, trosoppbyggelse og trivsel.

 

Vårdugnad

Vårdugnaden på menighetens lokale er et viktig samlingspunkt på tvers av generasjonene. Vedlikehold og ivaretakelse av inne- og uteområder ved Kilhusveien 164 ble prioritert i god tid før nasjonaldagen.

 

Nasjonaldagsfeiring

16. mai arrangerer BKM Harstad årlig et rusfritt arrangement for ungdom. Fokuset er tredelt med en kombinasjon av trosoppbyggende forkynnelse, bespisning og underholdning. På selve nasjonaldagen samles hele menigheten på lokalet etter avvikling av barnetog og arrangementer i de ulike skolekretser. Med forkynnelse av Guds ord, nasjonalsanger, lek og god mat ble 17. mai 2018 markert i fellesskapets ånd.             

 

Bibelundervisningsfest

Bibelundervisningsfest er et overgangsritual som avholdes i etterkant av et undervisningskurs for ungdom. Kurset fokus er på bibelkunnskap og menighetens lære. På festen holdt mentorene personlige taler og delte ut bibler til de ungdommene som hadde gjennomført undervisningskurset.

 

 

Stevne i Måløy

På vårparten reiste en del ungdommer fra BKM Harstad for å delta på et kristelig stevne i Måløy.

 

Julehøytiden

På slutten av året ble julehøytiden markert med flere samlinger rundt det kristne julebudskapet. Barn og ungdom i menigheten fikk i denne sammenheng vist frem sang og musikk produksjoner og et juleskuespill produsert i samarbeid med Aktivitetsklubben.