Årsrapport BKM Harstad 2017

 

Møter og Konferanser

Året 2017 har for Brunstad Kristelige Menighet i Harstad bestått av ukentlige samlinger og aktiviteter på vårt lokale konferansesenter på Kilhus. Året bragte også med seg flere hyggelige lokale begivenheter som bryllup og jubileum, i tillegg til markering av høytider og nasjonaldagen. Videre har deltakelse på sesongbaserte felleskonferanser, på vårt internasjonale konferansesenter Oslofjord i Vestfold, vært hoved attraksjoner gjennom året.

 

Opplevelsesturer

Lokalt er det tre arrangementer som har satt preg på året 2017 for medlemmene i BKM Harstad.  Dette handler om ulike opplevelsesturer. I februar reiste en gruppe ungdommer til Østerrike på skiferie. Turen var en premie de var tildelt gjennom loddtrekning blant ungdomsgrupper internasjonalt i BKM.

I august reiste hele lokalmenigheten BKM Harstad på weekendtur til Malangen Resort i Troms. Denne turen hadde hoved fokus på samhold og trivsel på tvers av generasjoner.

Den siste turen var myntet kun på ungdomsgruppen. De reiste i september til USA på opplevelsestur, for å bygge internt samhold og utvide sitt nettverk med ungdom fra Brunstad Christian Church i Nord-Amerika. Ungdomsgruppen finansierer mye av sin reisevirksomhet gjennom eget arbeid.

 

 

Outdoor Challenge

Det ble for øvrig på forsommeren gjennomført to forberedende samlinger som en del av produksjonen til Outdoor Challenge. Dette er et stort atletisk arrangement for ungdom som deltar på våre internasjonale sommerkonferanser i Vestfold. Ungdomsgruppen i BKM Harstad stod ansvarlig for gjennomføringen av disse arrangementer i samarbeid med ungdommer fra BKM Hamar.

 

Livskvalitet for barn og ungdom

Av faste aktiviteter for barn, i tillegg til søndagskolen, kan nevnes ukentlig aktivitetsklubb for jenter og gutter i skolealder, med en årlig hyttetur som et av høydepunktene. Aktivitetsklubben tilbyr både utendørs og innendørs sesongbetonte aktiviteter gjennom året.

Ungdom under 18 år har tilbud om å delta på U18 sammen med mentorer som er ungdommer over 18 år. De har ukentlig samling med fokus på aktivisering gjennom deltakelse, samarbeid og mestring av ulike aktiviteter og oppdrag. Ungdomsgruppen møtes også hver fredag kveld til trosoppbyggelse med påfølgende kaffebar, biljard og brettspill.

Gode vilkår for ønskede aktiviteter er et hovedmål for barne- og ungdomsarbeidet i BKM Harstad. Det legges stor vekt på at den enkelte skal trives og utvikles gjennom deltakelse i felleskapet, uavhengig av evner og utgangspunkt. Opplevelsen av aktivisering og tilhørighet gjennom frivillig sektor kan sees på som et forebyggende bidrag i et folkehelseperspektiv.

 

Økonomi 

Årsregnskap for BKM Harstad finner du her.