Årsrapport 2016

Året 2016 har for BKM Harstad vært et innholdsrikt og motiverende år, fylt av aktiviteter for store og små. Året har vært preget av engasjement og trivsel, og ikke minst en stor fest i forbindelse med at vi har nådd et delmål i vår «golden heart» – spareplan.

Info fra styret her

På vårt konferansesenter på Kilhus har vi hatt samlinger på opptil flere ganger i uka. Hver søndag samles vi for felles trosoppbyggelse hvor hele menigheten deltar med tale, vitnesbyrd og sang. Samlingene gir også rom for sosialt samvær og trivsel, og iblant et bedre måltid. I tillegg til felles samlinger for hele menigheten, har vi også tilrettelagte samlinger for barn og ungdom. Barna får delta på søndagsskole hvor engasjerte ledere gjennom sang, musikk og historier bidrar til å legge frem forskjellige temaer fra Bibelen, samt naturlige temaer i et barns hverdag, som omsorg, mobbing og etiske valg. Ungdommene har samlinger hver fredag hvor de har et kort oppbyggelsesmøte etterfulgt av kaffebar og enkle aktiviteter som kortspill og biljard.

Barna og ungdommen er vår fremtid. Veldig mye av arbeidet i BKM Harstad handler om å legge til rette for nettopp barn og unge. Vårt mål er at de skal ha gode vilkår til ønskede aktiviteter. Derfor arbeides det mye for å legge til rette for aktiviteter, turer og samlinger som favner alle interessefelt. Det legges stor vekt på at den enkelte skal trives i fellesskapet, uansett utgangspunkt og evner!