Virksomhet

Brunstad kristelige menighet i Harstad er en lokalmenighet av det internasjonale trossamfunnet Brunstad Christian Church (Brunstad Kristelige Menighet).  Per 1. Januar 2015 hadde BKM Harstad litt  i overkant av 80 medlemmer i alderen 0-85 år, hvorav ca. 80% består av ungdom.
Styret i BKM Harstad, for året 2015, har bestått av følgende personer:

 • Gunnar Bendixen (53), styreleder
 • Eirin Stene (49), styremedlem
 • Kjetil Gjøsund (53), styremedlem
 • Ole-Heine Stene (30), styremedlem

Felles oppbyggelsesmøter

I 2015 har BKM Harstad avholdt samling omtrent hver søndag kl. 12.00, der hele menigheten samles for felles trosoppbyggelse både med tale, vitnesbyrd og sang. Her deltar i gjennomsnitt 65 personer i alle aldre. Etter møtene samles vi noen ganger for et bedre måltid der vi dyrker felleskapet. I tillegg til fellesmøtene har vi arrangert fester, brylluper, jubileer og begravelser, i tillegg til nasjonaldagen med leker og aktiviteter for store og små. De fleste av de formelle samlingene har funnet sted i vårt forsamlingslokale i Kilhusveien 164, men særlig i sommermånedene har vi hatt uformelle samlinger utendørs, der det har blitt lagt til rette for ulike aktiviteter eller turer. Det ble også avholdt årsmøte for alle medlemmene.

I 2015 ble det også arrangert andre samlinger av BKM Harstad:

 • Ungdomstur til Haraldvollen for hele ungdomsflokken
 • 17. –maifest
 • To fester med fokus på misjon, med live-overførte TV-sendinger
 • Damenes julebord
 • Julefest for alle medlemmene

SONY DSC Møtesamlinger Møtesamlinger 6 Møtesamlinger 5 Møtesamlinger 4 Møtesamlinger 2

Ungdomsaktiviteter

Vi har også et tilbud til alle medlemmer mellom 13 og 36 år hver fredag i vårt lokale i Kilhusveien 164. Her arrangeres det ungdomssamlinger som består av oppbyggelsesmøte med påfølgende åpen kaffebar. Ungdommen deler også mange aktiviteter sammen. Via sport, kultur, lek, ungdomskafe og turer bygges et sterkt fellesskap bygd på gjensidig vennskap. I 2015 dro ungdommen på en felles tur til Haraldvollen i indre Troms der en rekke skiaktiviteter sto høyt på lista.

Ungdomsgruppas øvrige arrangementer har vært:

 • 16.-maifest
 • En rekke utendørsturer i nærområdet
 • Guttetur til Bardu/Altevann
 • Jentetur til Andøya
 • Ungdommens julebord

Ungdomsaktivter 2 Ungdomsaktivter 1 Ungdomsaktiviter 4 Guttetur til Bardu Jentetur til Andøya

U18

Ungdommer mellom 13 og 18 år har et eget aktivitetstilbud i BKM Harstad som de kaller U18. Dette innebærer at ungdommen samles en gang i uka for forskjellige aktiviteter, gjøremål eller egne fester. Formålet med U18 er å skape gode opplevelser og bidra til å gi de unge mestringsfølelse og positive relasjoner gjennom samarbeid med andre. Som regel møtes gjengen en bestemt ettermiddag i uka. Oppmøte er helt frivillig, på lik linje med deltakelse i alle de andre aktivitetene. Vi erfarer med U18 at samarbeid gir hver enkelt ungdom gode og nyttige erfaringer, i tillegg styrker det samholdet hos ungdommen mellom 13 og 18 år. Noe av det som er svært populært i denne gruppa er grilling i fjæra, bowling, fisketur og fester. I tillegg blir ungdommen ekstra motivert til å delta når det frivillige arbeidet belønnes med tilbud om å være med på en tur, for eksempel til utlandet, eller en annen happening.

I løpet av året 2015 har U18 blant annet produsert ved, gjort hagearbeid, grillet i fjæra, vedlikehold av menighetsstedet samt forberedelser i forbindelse med “humor-innslag” til forskjellige fester.

Søndagsskolen

Hver søndag, samtidig som det ordinære møtet for hele menigheten blir avholdt, er det også søndagsskole for alle barna mellom fire og tolv år. Barna samles i møtelokalets andreetasje sammen med en søndagsskolelærer til en fortellerstund med historier fra bibelen og andre historier beregnet for barn. For oss betyr det mye at også barna får muligheten til å bli kjent med Jesus og troen på Gud.

Historiene formidles gjennom sang, musikk, powerpointer og flanellograf, i tillegg til en engasjert søndagsskolelærer. Mot slutten gis det også mulighet for barna til å holde sine personlige vitnesbyrd, hvis de ønsker det. Søndagsskolen avsluttes ofte med tegning, rollespill, spørsmålsrunde eller andre aktiviteter for å summere opp dagens tema. Helt på slutten får alle som har deltatt på søndagsskolen ett klistremerke på hvert sitt «søndagsskolekort». Når kortet er fylt opp, får de velge seg en premie fra «den hemmelige posen»

 

 

Søndagsskolen 3 Søndagsskolen 1