BKM Harstad består av en stor del barn og ungdom Vi mener det er viktig at barn og ungdom har trygge og gode rammer hvor de trives, blir verdsatt og samtidig lærer å ta ansvar.

Vi forstår at slike aktiviteter krever god økonomi, gode fasiliteter og selvsagt ildsjeler som med glede bruker fritid på et slikt meningsfylt arbeid. Styret ser det som sin oppgave å legge til rette for en sunn økonomi som gir økonomisk handlefrihet til å forbedre våre fasiliteter innen et tidsperspektiv på 5–10 år. Flere BKM-lokalmenigheter opplever samme behov for å skape et solid økonomisk fundament for satsingen på forebyggende tiltak for barn og unge, og denne satsingen har fått navnet «Golden Heart». For vår del i BKM Harstad foreligger det ennå ingen konkrete investeringsplaner, men vi mener at en god egenkapital er avgjørende for gjennomføring av større investeringer.

Til dekning av vårt høye aktivitetsnivå og med tanke på styrking av egenkapitalen for fremtidige prosjekter samler BKM Harstad derfor inn midler gjennom frivillige gaver og inntektsbringende arbeid. Det er viktig for oss at dette skjer på frivillig basis, og det er en glede for styret og se den entusiasmen som legges for dagen fra det enkelte medlem. Vi ser også at felles aktiviteter i denne sammenheng øker trivselen og skaper betydningsfulle nettverk på tvers av generasjoner.

Styret i BKM Harstad
v/ styreleder Gunnar Bendixen

-Satsningen betyr mye for vår familie

For meg og min familie betyr Golden Heart-satsningen veldig mye. Min kone og jeg er selvfølgelig svært opptatt av å kunne gi vår 2-årige datter best mulige oppvekstvilkår, med trygge rammer og gode verdier. Det å kunne være med å bidra til at min lokale menighet har gode utviklingsforhold og vekstvilkår er derfor veldig givende. Særlig med tanke på at det stadig blir flere barn og ungdom i menigheten.
Vi opplever at det er mange, både andre småbarnsforeldre og andre av lokalmenighetens medlemmer i ulike livssituasjoner, som ønsker å gi av sin tid, krefter og penger for å sikre det økonomiske grunnlaget for det vi trenger i framtidens barne- og ungdomsarbeid. Golden Heart har blitt en stor felles interesse for oss – et prosjekt det er mye positiv energi og engasjement rundt, oss imellom. Ikke sjeldent er det samtaletema, både hjemme og borte, og hver enkelt av oss har nok sin drøm om hva Golden Heart vil kunne bringe om noen år. Bare tenkt deg et lite småbruk nede ved sjøen ikke for langt unna Harstad, med fiske- og turmuligheter, et par hester på stallen, forsamlingsrom og overnattingsmuligheter. Det ville vært perfekt for et hav av ulike aktiviteter for barn og unge, familier og eldre! Og kanskje er det realitet om noen år?!
Henrik Stene
BKM HarstadGolden Heart – langsiktig satsning på forebyggende arbeid