Et tilbakeblikk på 2014 gir bilde av et høyt aktivitetsnivå. Regelmessige samlinger i Kilhusveien 164 og det som foregår på Brunstad utgjør selvsagt en viktig del.

Gunnar Bendixen, styreleder

Gunnar Bendixen, styreleder

BKM Harstad består av mye ungdom. Frivillig arbeid for at disse skal ha de beste vilkår er høyt prioritert. Mange – også av ungdommen selv – gjør mye for å skape trivsel og engasjement. Ungdom og barn har deltatt i forskjellige alderstilpassede og jevnlige aktiviteter. Her kan nevnes Aktivitetsklubben, U18, fotball mm. Utover dette har det vært flere turer for ungdommene både i inn- og utland, barnas sjørøverdag, ungdommens julebord for å nevne noe.
Les mer om våre aktivitetstilbud for barn og unge her.

Driftsinntektene for 2014 ble kr. 3 563 944 og årsresultatet endte på kr. 1 869 012, som overføres egenkapital. Egenkapital utgjør dermed kr. 7 595 820. Våre inntekter kommer fra inntektsbringende arbeid, frivillige gaver og tilskudd. Les årsregnskapet her.

Gunnar Bendixen
Styreleder, BKM Harstad 2014

BKM HarstadVelkommen – Årsrapport 2014 for BKM Harstad