U18

BKM Harstad har en egen ungdomsgruppe kalt U-18. Den gruppen består av ungdommer mellom 13 og 18 år. Der blir det tilrettelagt praktiske gjøremål og forskjellige gruppeaktiviteter. Formålet med gruppen er å skape gode opplevelser og gi de unge mestringsfølelse gjennom samarbeid med andre.

Det blir som oftest satt av en ettermiddag i uka til U-18. Oppmøtet og dugnadsarbeidet er helt frivillig. De unge opplever stor trivsel av å være sammen og få erfaring med å jobbe i team. Dette er også motivasjonsarbeid hvor de arbeider mot en belønning. Premien er en tur eller en annen happening.

U-18 sine oppgaver har i 2013 bestått av hagerydding, fylle strøsand i bøtter, flaskepanting, vedlikehold av menighetsstedet, filming og redigering osv.

Premier dette året har vært blant annet bowlingturer, Peppes Pizza og egne fester hvor U-18 ungdommene er hedersgjestene. Det er lagt opp til at det skal gjennomføres to større turer i løpet av første halvdel av 2014.