Trosopplæring

BKM Harstad har et tilbud om trosopplæring til alle ungdommer som går på ungdomsskolen. Alder varierer fra år til år, basert på hvor mange det er i hvert kull.

I 2013 deltok 7 ungdommer i alderen 14-16 år i denne opplæringen, undervisningen foregikk over vårhalvåret. De ble undervist i BCCs trosgrunnlag og historie, og det ble også arbeidet for å få fram gode og positive livsverdier i ungdommen. Oppmøte var fulltallig hver gang og ungdommen uttrykte selv at samlingene var lærerike.

Trosopplæringen ble avsluttet med en felles fest på BKM Harstad sitt lokale i slutten av mai. Her feiret vi ungdommen, og familie og venner fikk vist sin takknemlighet for dem i form av taler og gaver. Ungdommene selv uttrykte en stor glede over den opplæringen de hadde fått.