Søndagsskolen

Det å formidle bibelfortellingene til våre barn og unge er viktig for oss. På søndagskolen sørger vi for at barna får med seg de viktigste bibelhistoriene og betydningene av dem. På denne måten får barna muligheten til å bli kjent med Jesus og troen på Gud.

Samtidig som søndagsmøtene ble avholdt, var det søndagsskole for barna. Søndagskolen har hatt fokus på en bestemt bibelhistorie, ofte formidlet ved bruk av hjelpemidler som film, PowerPoint presentasjoner, flanellograf og sanger. Deretter har barna tegnet og hatt aktiviteter rundt temaet. Hver søndagsskole ble avsluttet med at alle barna som var til stede fikk et klistremerke i sine egne ”oppmøtekort”. De som var ekstra flinke til å sitte stille fikk et ekstra klistremerke, og dette fungerte godt som motivasjon når barna selv fikk velge seg en premie fra «den hemmelige posen» når kortet var fullt.