Likeverd og respekt

En oversikt over alle verv og ansvar i BKM Harstad viser at det i 2013 var like mange kvinner som menn som hadde hovedansvar for oppgaver i menigheten. Vi har opplevd at stadig flere, uansett alder og kjønn, har tatt på seg ansvar og oppgaver hvor de kan gjøre bruk av sine interesser, evner og ressurser med entusiasme og engasjement.

Verken utdannelse, inntekt, kulturell bakgrunn eller slekt avgjør hvilke oppgaver man får

Å ha respekt for enkeltindividet er en av våre grunnleggende verdier, uavhengig av sosial eller sivil status, kjønn eller kulturell tilhørighet. Vi har medlemmer fra alle samfunnslag og flere kulturer, og verken utdannelse, inntekt, kulturell bakgrunn eller slekt avgjør hvilke oppgaver man får, selv om det i mange oppgaver er avgjørende om man har den nødvendige kunnskapen.

På BCC sine internasjonale konferanser møtes det personer i alle aldre fra alle verdensdeler. BCCs TV-sendinger blir også sendt og oversatt til mange forskjellige språk, til medlemmer over hele verden. På grunn av dette verdensomspennende trosfellesskapet i BCC, er innsikt i flere kulturer en helt naturlig følge.

Mange ungdommer fra BKM Harstad har blant annet gjennom BCCs utvekslingsprogram, Student Training & Educational Program (STEP) reist til mange forskjellige steder spredt over hele verden. Disse har bidratt med sin egen tid og krefter i et flerkulturelt fellesskap. Relasjoner ungdommen har skapt i løpet av utvekslingsprogrammet, har preget BKM Harstad.