Brunstad Kristelige Menighet i Harstad

BKM Harstad er en lokalmenighet av Brunstad Christian Church (Brunstad Kristelige Menighet) som er et internasjonalt trossamfunn. Per 31. desember 2013 hadde BKM Harstad 79 medlemmer.

Av disse var det:

  • 21 barn mellom 0 og 12 år
  • 29 ungdom mellom 13 og 25 år
  • 29 voksne over 26 år

Styret for BKM Harstad består av;

  • Gunnar Bendixen, 51, styreleder
  • Kjetil Gjøsund, 51, styremedlem
  • Eirin Stene, 47, styremedlem
  • Jostein Strimp, 33, styremedlem
  • Ole-Heine Stene, 28, styremedlem

Styremedlemmene blir valgt på årsmøtet for ett år av gangen.