Februar

50-års-jubileumsfest for et kjært menighetsmedlem. I slutten av måneden hadde vi årsmøte for hele menigheten, hvor vi gjennomførte anonym uravstemning (se artikkel om ”Brunstad”).