Årsrapport 2013 for BKM Harstad

Gunnar Bendixen, styreleder

Gunnar Bendixen, styreleder

I 2012 hadde vi lokalt i Harstad ansvar for Brunstadfesten – et internasjonalt TV sendt arrangement- samtidig som vi sluttførte oppgradering og utvidelse av lokalitetene våre i Kilhusveien 164. Etter et slikt hektisk år må vi vel kunne kalle virksomheten i 2013 for et mer normalt år.

Driftsinntektene i 2013 havnet på 2 690 670 og årsresultatet ble 1 187 289 som ble overført til egenkapital og nå utgjør 5 726 808. Våre inntekter kommer fra frivillige gaver, inntektsbringende aktiviteter og tilskudd.

I BKM Harstad er det mye barn og ungdom. Styret ønsker å ha økonomisk handlefrihet med tanke på fremtiden. Det foreligger ingen konkrete planer, men vi ser potensialet for bedrede fasiliteter til aktiviteter nettopp for barn og ungdom.

På Brunstad arrangeres internasjonale arrangementer flere ganger i året, og mye er også spesielt tilrettelagt for våre barn og unge. I forbindelse med den storstilte utbyggingen av sportsfasiliteter som nå foregår, ønsker BKM Harstad å inngå en leieavtale på disse, etter våre behov, når det står ferdig.

Styret i BKM Harstad opplever at det er begeistring for aktivitetene som drives. Særlig gledelig er det å se at barn og unge trives.

Gunnar Bendixen
Styreleder BKM Harstad 2013