Egil Stene, forstander

Egil Stene, forstander

Brunstad Christian Church Harstad

Av alle BCCs menigheter i Norge er BCC Harstad den minste. Menigheten består av ca. 80 personer, hvorav over 80 % er barn og unge under 30 år. Naturlig nok vil de fleste av aktivitetene bære preg av dette.

Våre årsrapporter er tilgjengelig fra menyen oppe til høyre.

Menigheten er både trosmessig og læremessig forankret til det som Johan Oscar Smith (1871-1943) fra Horten, stod for og selv praktiserte i sitt personlige liv. Hans spesielle omsorg for barn og ungdom har også preget menigheten i Harstad i veldig mange år. J. O. Smiths overbevisning om syndenes forlatelse ved tro alene og helliggjørelse ved troens lydighet, gjorde ham på mange måter til en foregangsmann innen lekmannsbevegelsen. Jesu liv, fristelser, kamper og seire er derfor sentrale i vår tro og forkynnelse. Dette skaper sterkt engasjement både hos unge og eldre medlemmer, som igjen danner grunnlaget for et aktivt og ekte fellesskap på tvers av aldre og generasjoner.

Vår virksomhet drives i hovedsak ut fra våre fasiliteter på Kilhus. Lokalitetene her skaper gode rammer for våre aktiviteter ut ifra våre eksisterende behov. Samtidig ønsker vi også å kunne legge til rette for morgendagens behov.

Det holdes møter hver søndag, og det er også ulike aktiviteter både for barn og ungdom; barnemøter, ungdomsmøter, fester, og aktivitetskvelder gjennom ukedagene, bare for å nevne noe.

Vår økonomi er sterkt preget av frivillige gaver til drift, vedlikehold og utvikling. Dugnadsånden er sterk i organisasjonen og jeg vil rette en hjertelig stor takk til alle som er med og bidrar.

BCC Harstad er en selvstendig organisasjon både juridisk og økonomisk, men knyttet opp mot Brunstad Christian Church hva tro og teologi angår. Via BCCs konferanser som avholdes på Oslofjord Convention Center i Vestfold drives en utstrakt verdensomspennende misjonsvirksomhet. Dette arbeidet er vi aktivt delaktig i.

Vi har stor tro på fremtiden og ønsker deg velkommen til å få et innblikk i vår menighet og virksomheten vi driver. Denne startet allerede i Horten ved Johan Oscar Smith så tidlig som 1898, men lokalt i Harstad først i 1955. Hvis du vil lese mer om BCCs virksomhet og organisering, lese mer på www.bcc.no. Hvis du er interessert i å lese mer om vår tro og lære, les mer på www.aktivkristendom.no

Med vennlig hilsen
Egil Stene, forstander BCC Harstad